BLOG

Kom tot betere inzichten met de juiste vergadertool!

Om op afstand samen te werken worden vaak conference calls georganiseerd. Deze verlopen echter niet altijd vlekkeloos. Behalve dat het leggen van verbinding al voor de nodige vertraging zorgt, is goede besluitvorming vaak lastig omdat niet iedereen dezelfde up-to-date data in beeld heeft. Deelnemers voelen zich bovendien onvoldoende betrokken bij vergaderingen waardoor belangrijke inzichten verloren gaan.

De technologie en hulpmiddelen die bij vergaderingen ingezet worden, sluiten niet meer goed aan op de eisen die vandaag de dag gesteld worden. Innovatieve technologieën zijn wel beschikbaar, maar er wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Dat is zonde, want hierdoor laten organisaties kostbare inzichten liggen. Hoe kunt u met behulp van moderne samenwerkingstechnologie wél tot betere en meer diepgaande inzichten komen?

IEDEREEN KIJKT NAAR DEZELFDE DATA

Met de huidige vergadersystemen is het niet altijd eenvoudig om iedereen naar exact dezelfde data te laten kijken. Er zijn bijvoorbeeld verschillende versies in omloop of de data komt op beeld niet duidelijk over. Met als gevolg dat het proces door de verwarring langer duurt en conclusies onnauwkeurig zijn. Door moderne samenwerkingstechnologie in te zetten, kunnen deelnemers precies dezelfde beelden zien die ieder ander tijdens de vergadering ziet. Het is zelfs mogelijk om direct aanpassingen door te voeren, die live door alle deelnemers op het beeldscherm te zien zijn. Ongeacht waar ze zich bevinden of welk device ze gebruiken. En zij kunnen op hun beurt direct input en waardevolle inzichten leveren. Kortom: er ontstaan geen misverstanden meer en er worden snellere en betere beslissingen genomen.

ACTIEVE DEELNEMERS

Vergaderingen verlopen over het algemeen vrij statisch; één persoon neemt de leiding en andere deelnemers luisteren en geven af en toe input. Meetings zijn vaak niet zodanig opgezet dat deelnemers op een dynamische manier samen kunnen werken. Hier valt veel winst te behalen met moderne samenwerkingstechnologie. Deze zorgt er namelijk voor dat iedereen, veelal staand, een actieve bijdrage aan de vergadering kan leveren. De prettige, actieve insteek betrekt alle deelnemers van de groep, zodat volledige en nuttige inzichten worden verkregen.

MINDER TIJD VOOR BIJZAKEN, MEER TIJD VOOR INZICHTEN

Dankzij goede samenwerkingstechnologie zijn deelnemers in staat om snel van start gaan en meteen verder te werken aan de resultaten van de voorgaande sessie. Bovendien is de hoeveelheid dataverlies minimaal, omdat data aan het einde van de vergadering eenvoudig in enkele klikken digitaal opgeslagen en gedeeld kan worden. De strubbelingen die doorgaans bij vergaderingen voorkomen worden hierdoor geminimaliseerd en vergaderingen verlopen productief en soepel. Deelnemers hoeven minder tijd en energie te besteden aan bijzaken en hebben meer aandacht voor de kern van de vergadering; de daadwerkelijke inzichten.

Wilt u meer weten over hoe u tot betere inzichten komt en optimaal digitaal samenwerken in uw organisatie mogelijk maakt? Lees dan het e-book ‘De acht eisen waaraan uw samenwerkingstechnologie moet voldoen’.
Naar het e-book

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u optimaal digitaal samenwerken in uw organisatie mogelijk maakt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

" );