BLOG

Maak samenwerken met internationale vestigingen eenvoudiger!

Vaak lopen samenwerkingen met internationale vestigingen nog niet helemaal op rolletjes. De voorbereidingen om een meeting tot stand te brengen verlopen stroef, het personeel weet niet hoe ze de aanwezige apparatuur kunnen gebruiken of er is simpelweg een gebrek aan goede apparatuur. Wat kunt u eraan doen om in uw organisatie internationaal samenwerken eenvoudiger en productiever te maken?

OVERZICHTELIJK PLANNINGSYSTEEM

Het begint bij een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk planningsysteem. Van belang is dat het systeem garandeert dat de virtuele en fysieke vergaderkamers synchroon aan elkaar lopen en dat het centraal vanuit verschillende landen te benaderen en te gebruiken is. Om dubbele boekingen te voorkomen zijn alleen de nog beschikbare vergaderruimten van alle internationale vestigingen zichtbaar en te selecteren.

GOEDE INRICHTING VAN VERGADERRUIMTEN

Het is belangrijk dat medewerkers door hun omgeving, in dit geval de inrichting van vergaderruimten, gestimuleerd worden om samen te werken. Denk hierbij aan de juiste keuze en indeling van het meubilair en de aanwezigheid van de juiste faciliteiten op het gebied van samenwerkingstechnologie en -apparatuur. Met name voor het samenwerken met internationale vestigingen is het zaak dat er goede mogelijkheden voor videoconferencing aanwezig zijn.

STIMULEREN VAN SAMENWERKING

Heeft u eenmaal een goedlopend reserveringssysteem en de juiste faciliteiten, dan is de volgende stap om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de beschikbare mogelijkheden voor samenwerking efficiënt gebruiken. De inzet van bedrijfsbrede communicatie, training en periodieke evaluaties van de nieuwe manier van samenwerken zal dit stimuleren. Het personeel raakt er vertrouwd mee en wordt aangespoord om het te blijven gebruiken.

HET RESULTAAT: OPTIMAAL INTERNATIONAAL SAMENWERKEN

Heeft u deze factoren goed op orde, dan worden veel zaken plotseling een stuk eenvoudiger. Zo kunnen complexe onderwerpen direct bespreekbaar worden gemaakt via een videocall en hoeft er minder gereisd te worden tussen de vestigingen. Ook kunnen bredere onderwerpen in één keer besproken worden, omdat alle betrokken locaties zich samen in een videocall bevinden. En de afdelingen die niet mogen of kunnen reizen, leren elkaar toch beter kennen omdat ze elkaar via video zien. Tenslotte verloopt het internationaal delen van informatie, dat anders alleen lokaal zou blijven staan, snel en soepel. Met als resultaat dat iedereen altijd en overal (inter)nationaal optimaal kan samenwerken.

Wilt u meer weten over hoe u het samenwerken met internationale vestigingen eenvoudiger kunt maken? Lees dan het e-book ‘De acht eisen waar uw samenwerkingstechnologie aan moet voldoen’.

Naar het e-book

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u optimaal digitaal samenwerken in uw organisatie mogelijk maakt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

" );